Феритен магнит куб 30x30x15

  • -50%
Феритен магнит куб 30x30x15
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

10307
8595133909471
Нормална цена 1,85 BGN Отстъпка -50%
Не е в наличност
Попитайте за наличност
0,92 BGN/бр 0,77 BGN Без ДДС
Не е в наличност
Попитайте за наличност

Параметри

Тип по-силни анизотропни
Сила на отделяне (кг) ? 2,9
Сила на отделяне (Н) (N) ? 29
Магнитни свойства MF25
Височина C (mm) ? 15
Топлинна устойчивост ? 200 °C
Тегло (g) 64
Означение FMA-B (30x30x15)
на магнитна повърхност B (мм) ? 30
Дължина A (мм) ? 30
толеранс (± %) 2
Според формата Блокове

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: