РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ И НАПУКВАНЕ МАГНИТИ

Магнитите са много силни, така че бъдете внимателни, когато работите с тях. Особено опасно е самоволно привличане на два или повече магнита един към друг или към метален материал. Риск от нараняване на пръстите. Препоръчваме използването на предпазни ръкавици. При гореспоменатите привличане на магнитите един към друг може да се стигне до напукване на магнит. Магнитите са много крехки.
 
 
 

СИЛНО МАГНИТНО ПОЛЕ

Силното магнитно поле на магнитите може да повреди електронните устройства в близост до тях (телевизори, компютри, твърди дискове, часовници, кредитни карти и т.н.). Пазете тези устройства от магнитите.
 
 
 
 

РИСК ОТ ПОГЛЪЩАНЕ НА МАГНИТ

В случай на поглъщане магнитите могат да причинят сериозно увреждане на здравето. Затова магнитите трябва се пазят на места недостъпни за деца.
 
 
 
 
 

НОЕДИМОВИ NDFEB МАГНИТИ В СРАВНЕНИЕ С ФЕРИТНИ МАГНИТИ

Феритните магнити могат да бъдат повредени от силното магнитно поле на неодимови NdFeB магнити. Затова съхранявайте тези магнити поотделно.
 
 
 
 
 

ТЕРМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА МАГНИТИТЕ

Всеки магнит е с дадена температурна устойчивост. Превишената температура ще повреди магнита. Никога не излагайте на магнитите по-високи температури от тези, за които те са предназначени.
 
<h3kardiostimulátor< h3="" style="box-sizing: border-box;">
 
 
 

КАРДИОСТИМУЛАТОРИ

Лица с кардиостимулатори и имплантирани сърдечни дефибрилатори не трябва да работят с магнити.
 
 
 
 
 

КОРОЗИЯ НА МАГНИТИ

Материалът от който са направени магнитите е податлив на корозия. Затова магнитите са повърхностно обработени. Съхранявайте на сухо магнитите и пазете от увреждане обработената повърхност на магнитите.