Феритен магнит куб 75x50x15

Феритен магнит куб 75x50x15
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

Количество        Цена за брой без ДДС Цена за брой с ДДС Спестявания
1 бр 4,50 BGN 5,40 BGN 0 %
18 бр 4,28 BGN 5,13 BGN 5 %
72 6p 3,83 BGN 4,59 BGN 15 %
10319
8595133909594
В наличност
5,40 BGN/1 бр 4,50 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Тип по-силни анизотропни
Сила на отделяне (кг) ? 8,4
Сила на отделяне (Н) (N) ? 84
Магнитни свойства MF25
Височина C (mm) ? 15
Топлинна устойчивост ? 200 °C
Тегло (g) 271,7
Означение FMA-B (75x50x15)
на магнитна повърхност B (мм) ? 50
Дължина A (мм) ? 75
толеранс (± %) 2
Според формата Блокове

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: