Феритен магнит куб 100x60x25

Феритен магнит куб 100x60x25
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

10356
8595133909839
Не е в наличност
Попитайте за наличност
51,42 BGN/бр 42,85 BGN Без ДДС
Не е в наличност
Попитайте за наличност

Параметри

Тип по-силни анизотропни
Сила на отделяне (кг) ? 17,2
Сила на отделяне (Н) (N) ? 172
Магнитни свойства MF32
Височина C (mm) ? 25
Тегло (g) 750
Означение FMA-B (100x50x25)
на магнитна повърхност B (мм) ? 60
Дължина A (мм) ? 100
толеранс (± %) 2
Тегло (lbs) 1.65
Според формата Блокове

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: