Магнитни кукички 2 бр - търговска опаковка

Магнитни кукички 2 бр - търговска опаковка
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

60213
8595133911832
Не е в наличност
Попитайте за наличност
14,90 BGN/бр 12,42 BGN Без ДДС
Не е в наличност
Попитайте за наличност

Параметри

Диаметър на магнит (мм) 15
Описание Съдържа 2 бр. магнитни куки. Използван много силен неодимов NdFeB магнит
Тегло (g) 20
Размери (мм) 33 x 23

Bажна информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не поставяйте магнитни ленти или магнитни дръжки на места, където под тях минават хора. Съществува риск от нараняване, тъй като това не е предназначението на продукта. Посочените стойности на силата на разкъсване или съответстват на идеалните условия на изпитвателната среда, които могат да варират в зависимост от няколко фактора, като например конкретния вид среда и последващото износване, или са приблизителни стойности или вътрешни помощни изчисления на продавача, но не представляват описания на продукта по смисъла на чл. 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО, както и на съответните национални разпоредби. Поради това посочените стойности на силата на разкъсване трябва да се считат за ориентировъчни.

1 друг продукт от същата категория: