Магнитна решетка MR 390x140x50/4 F-P-MODEL1

  • Само онлайн
/
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

50568
8595133925846
В наличност
901,77 BGN/бр 751,47 BGN Без ДДС
В наличност

По-подробен текст можете да намерите ТУК

Параметри

Материал Неръждаема стомана DIN 1.4301 /AISI 304 / ČSN 1724 0
Тегло (g) 5000
Повърхностно покритие Обструйване със стъклени топчета
Брой магнитни пръти 4
Диаметър на магнитни пръти 31 мм
Магнитна сила върху тръбата 2200 Gs
Сила на откъсване върху тръбата 20 N
Общо тегло 5 кг
Тегло на магнитното ядро 3,2 кг
Дължина 140 мм
Ширина 390 мм
Височина 60 мм
Термоустойчивост на магнита 80 °C
Ширина на магнитните повърхности Нов
Тип магнит Ферит
Подходящ за хранителната промишленост ДА

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

12 други продукти от същата категория: