Много силен магнит в пластова обвивка без отпечатък - жълто

Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

Количество        Цена за брой без ДДС Цена за брой с ДДС Спестявания
1 бр 0,67 BGN 0,80 BGN 0 %
10 бр 0,63 BGN 0,76 BGN 5.1 %
60165
8595134064025
В наличност
0,80 BGN/1 бр 0,67 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Диаметър на магнит (мм) 5
Сила на отделяне (кг) ? 0,85
Сила на отделяне (Н) (N) ? 8,5
Материал plast
Височина B (mm) ? 18
Топлинна устойчивост ? 50 °C
Тегло (g) 2
Цвят жълта
Магнитна индукция (G) 5250 Gs
Диаметър на обвивка (мм) 9
Тип магнит Неодим (NdFeB)

Видеоклипове

 

 
 

Bажна информация

Силен неодимов магнит с конусовидна форма за бързо и практично фиксиране, използван преди всичко в офиси. Магнитът е произведен на 3D принтер, при използване на материал PLA, касае се за полиестер от растителни материали, който е изключително твърд, както и биоразградим, магнитът не е подходящ за хранителната промишленост. 

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: