Магнит за бункера за насипване на шприц преса MDN 100 MVM-EKO

Магнит за бункера за насипване на шприц преса MDN 100 MVM-EKO
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

52043
8595133997270
В наличност
Последна наличност
298,60 BGN/бр 248,83 BGN Без ДДС
В наличност
Последна наличност

Параметри

Материал Неръждаема стомана DIN 1.4301 /AISI 304 / ČSN 1724 0
Тегло (g) 500
Повърхностно покритие Обструйване със стъклени топчета
Брой магнитни пръти 2
Диаметър на магнитни пръти 22 мм
Магнитна сила върху тръбата 4.600 Gs
Сила на откъсване върху тръбата 46 N
Общо тегло 0,5 кг
Термоустойчивост на магнита 80 °C
Ширина на магнитните повърхности Нов
Модел ECO
Магнитна сила на разстояние 1 мм 3.700 Gs
Магнитна сила на разстояние 5 мм 1.600 Gs
Диаметър DN 100
Подходящ за хранителната промишленост ДА

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: