Водоустойчив гумиран неодимов магнит цилиндър диам. 16,8 x 9,4 мм

Водоустойчив гумиран неодимов магнит цилиндър диам. 16,8 x 9,4 мм
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

25052
8595133933094
В наличност
10,96 BGN/бр 9,13 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Диаметър (мм) 16,8
Сила на отделяне (кг) ? 3,63
Сила на отделяне (Н) (N) ? 36,3
Магнитни свойства VMM7-N42
Височина 9,4 мм
Тегло (g) 11
Повърхностно покритие гума
Според формата Бутилките

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

2 други продукти от същата категория: