Магнитна лента неодимова със дебел самозалепващ слой 30x1,5 мм - дължина 1 м

Магнитна лента неодимова със дебел самозалепващ слой 30x1,5 мм - дължина 1 м
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

10555
8595133938358
В наличност
128,89 BGN/бр 107,41 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Тип NdFeB
Сила на отделяне (кг) ? 450 г/см²
Материал феритен прах, свързан с пластмаса
Топлинна устойчивост ? 100 °C
Тегло (g) 248
Дебелина (мм) 1,5
Дължина (m) 1
Широчина (мм) 30

Видеоклипове

 

 
 

Bажна информация

Тази самозалепваща магнитна лента има голяма сила на отделяне 450 g / cm². Така тя е 4 пъти по-силна от обикновената магнитна лента. Това става възможно благодарение на сплавта от неодим, желязо и бор, която се използва и за производство на магнити.
Тази неодимова самозалепваща магнитна лента е широка 10 / 30 mm. С нейна помощ можете да закрепите върху метална повърхност и тежки немагнитни предмети, които няма да паднат.
Магнитната лента се доставя в ролки по 1 метър. Ако поръчате например 3 метра, ще получите три ролки по 1 метър.

Оценка на съответствието:

  • Този продукт е предназначен за пускане на пазара на ЕС и за него не се предвижда с правителствен регламент или съотв. с транспонирана директива на ЕС да се извърши оценка на съответствието на свойствата с тези регламенти. В този смисъл производителят (доставчикът) не е длъжен да прави оценка на съответствието, да издава декларация за съответствие или да маркира съответствието.

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

9 други продукти от същата категория: