Магнит за бункера за насипване на шприц преса MDN 200 MVM-STEFF-ULT, 6.810 Gs, 31 N

Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

52356
8595134023725
В наличност
890,40 BGN/бр 742,00 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Материал РЕТ корпус, ABS тръба
Тегло (g) 1400
Брой магнитни пръти 4
Диаметър на магнитни пръти 22 мм
Магнитна сила върху тръбата 6.810 Gs
Сила на откъсване върху тръбата 31 N
Общо тегло 1,4 кг
Термоустойчивост на магнита 70 °C
Ширина на магнитните повърхности Нов
Модел PLASTIC
Магнитна сила на разстояние 1 мм 3.900 Gs
Магнитна сила на разстояние 5 мм 1.550 N
Диаметър DN 200
Тип магнит Неодим (NdFeB)
Подходящ за хранителната промишленост НЕ

Прикачени файлове

Изтегли

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: