Самозалепваща се магнитна лента в ролка 19x0,3 mm

Самозалепваща се магнитна лента в ролка 19x0,3 mm
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

10125
8595133918527
В наличност
11,00 BGN/бр 9,17 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Сила на отделяне (кг) ? 14 г/см²
Материал феритен прах, свързан с пластмаса
Тегло (g) 149
Дебелина (мм) 0,3
Повърхностно покритие със самозалепващ слой
Дължина (m) 5
Широчина (мм) 19
Обща дължина (in) 5 м

Видеоклипове

 

 
 

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

9 други продукти от същата категория: