Ръчен магнитен събирач на стружки

Ръчен магнитен събирач на стружки
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

32002
8595133917551
В наличност
332,80 BGN/бр 277,33 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Сила на отделяне (кг) ? 12
Ефективна площ (мм) 110 x 110
Цвят Червена, RAL 3018
Означение RMS
Тегло (kg) 2,4
Материал на корпуса Алуминий

Видеоклипове

 

 
 

 
 

Bажна информация

Ръчният магнитен събирач се използва за събиране на метални отпадъци (пирони, гвоздеи, винтове, жици). Благодарение на лесното боравене с него той е чест помощник в металообработващите и ключарските работилници. Лесно размагнитване - издърпването на дръжката в горната част на колектора ще доведе до размагнитване и захванатите метали лесно ще паднат. Корпусът на колектора с магнитна гъба е изработен от алуминий.

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.