Неодимов магнит куб 20x20x20 N 80 °C, VMM4-N35

Неодимов магнит куб 20x20x20 N 80 °C, VMM4-N35
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

В наличност
Количество        Цена за брой без ДДС Цена за брой с ДДС Спестявания
1 бр 27,08 BGN 32,50 BGN 0 %
5 бр 25,73 BGN 30,88 BGN 5 %
40 бр 23,02 BGN 27,62 BGN 15 %
20077
8595133904643
32,50 BGN/1 бр 27,08 BGN Без ДДС

Параметри

Сила на отделяне (кг) ? 12,92
Сила на отделяне (Н) (N) ? 129,2
Магнитни свойства VMM4-N35
Височина C (mm) ? 20
Топлинна устойчивост ? 80 °C
Тегло (g) 60
на магнитна повърхност B (мм) ? 20
Повърхностно покритие Никел
Дължина A (мм) ? 20
Форма на магнит призми магнетизирани перпендикулярно на повърхността
толеранс (± мм) 0,1
Според формата Блокове

Допълнително описание

Как се измерва силата на отделяне на магнита?

Силата на отделяне е тази сила, която трябва да развиете, за да отделите магнита от стоманена (магнитна) подложка, при следните условия:

• Подложката трябва да е направена от чиста стомана и дебелината ѝ да бъде поне 10 mm.

• Магнитът се допира до дадения предмет с цялата си повърхност, затова трябва да бъде осигурен перфектен контакт на магнита с подложката.

• Магнитът се изтегля перпендикулярно на подложката.

С какво се намалява магнитната сила на магнита?

• Магнитът не се допира до предмета с цялата си повърхност, тъй като съответният предмет има неравна повърхност.

• Магнитът може да се плъзне настрани, ако не се издърпва перпендикулярно на повърхността, това прави отделянето на магнита много по-лесно.

• Магнитният предмет не е от чиста (магнитна) стомана, по повърхността вероятно има покритие от боя, слой гума или пластмаса, или друг материал, който отдалечава разстоянието между магнита и металната подложка.

• Магнитът не се допира до предмета, колкото по-голямо е разстоянието между магнита и металната подложка, толкова повече намалява магнитната сила.

• Предметът е корозирал.

Повърхностна обработка на магнита

По повърхността на магнита е нанесен никел, който предпазва магнита от корозия. Внимание, при продължителна употреба във външни условия или при дефект на повърхностната обработка магнитът започва да се окислява.

Неодимовите магнити са податливи на корозия, тъй като в повечето случаи имат повърхностна обработка под формата на никел (10-20 µm), цинк (5-10 µm), злато (5-10 µm), епоксидна смола (20-30 µm) или магнитите са повърхностно обработвани чрез пасивация (0 µm). Като междинен слой между финалната повърхностна обработка често се използва меден слой.

Неодимов магнит vs Феритен магнит

Предимства (феритен магнит vs. неодимов магнит)

- Най-силните неодимови магнити могат да носят хиляда пъти повече от теглото си

- Минималната големина на неодимовия магнит надвишава няколко пъти мощността на феритения магнит

- Неодимовите магнити се произвеждат чрез рязане, затова е възможно да бъдат произведени "по мярка" почти във всякаква форма. За производството на феритни магнити в повечето случаи е необходима шприц форма (матрица). За някои размери може да се избере и рязане, но при по-голямо количество

Недостатъци (феритен магнит vs. неодимов магнит)

- Неодимовите магнити са по-скъпи

- Неодимовите магнити са податливи на корозия

- Всички феритни магнити имат една и съща температурна устойчивост, не е необходимо да се избират различни типове материали, както при неодимовите магнити, където температурната устойчивост зависи от типа материал

Неодимовите магнити се произвеждат чрез синтероване (спичане) и тяхната анизотропия, посока на магнетизиране) в повечето случаи е предварително настроена при производството на заготовки, които в последствие се използват за изрязване на конкретни крайни размери. Следователно, освен в изключителни случаи, не е възможно да се избере вид намагнитване след завършване на финалния размер на неодимовия магнит. Обратно феритните магнити и техните изотропни версии могат да бъдат намагнитени в различни варианти и посоки с помощта на избрано устройство за намагнитване. Феритните анизотропни магнити също имат посока на намагнитване, настроена още при производството, тъй като са пресовани чрез т. нар. горещо щамповане, тоест във вече предварително настроена посока на намагнитване.

ФЕРИТИ СРЕЩУ НЕОДИМИ: Силните неодимови магнити могат да предизвикат промяна на посоката на намагнитване, евентуално пълно размагнитване (загуба на магнитна сила) при феритните магнити. Затова не приближавайте един към друг и не свързвайте неодимови магнити с феритни магнити. Складирайте ги на разстояние най-малко 10 см един от друг.

За повече информация отидете на често задавани въпроси от клиенти или на свържете се с нас.

Изявление на ROHS

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: