Магнит за бункера за насипване на шприц преса - UP - модел L

Магнит за бункера за насипване на шприц преса - UP - модел L
Преди да поръчате продукта, моля, прочетете условията за безопасност и работа.

50474
8595133919210
В наличност
975,20 BGN/бр 812,67 BGN Без ДДС
В наличност

Параметри

Описание пластмасов корпус ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
Материал ABS
Тегло (g) 1500
Означение MDN 390 MVM UP – L
Брой магнитни пръти 3
Диаметър на магнитни пръти 23 мм
Магнитна сила върху тръбата 3.900 Gs
Сила на откъсване върху тръбата 36 N
Общо тегло 1,5 кг
Термоустойчивост на магнита 70 °C
Ширина на магнитните повърхности Нов
Модел UP
Магнитна сила на разстояние 1 мм 2.690 Gs
Магнитна сила на разстояние 5 мм 1.230 Gs
Диаметър DN 390
Тип магнит Неодим (NdFeB)
Подходящ за хранителната промишленост НЕ

Bажна информация

Съобщените стойности на силата на разкъсване за някои продукти са измерени при идеални условия, дадени от средата за изпитване. Тези стойности обаче могат да варират в зависимост от конкретния тип среда, където например условията на работа и последващото износване могат да повлияят на ефективността на продукта. Въпреки това измервания не са правени за всички продукти и в такива случаи представляват само приблизителна оценка или вътрешно спомагателно изчисление от страна на продавача. Поради това посочените стойности следва да се считат за ориентировъчни и продавачът декларира, че те не представляват описание на стоките по отношение на договорените характеристики в договора за продажба на основание член 6, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. относно някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО. За да се определи точната стойност на силата на разкъсване в конкретния случай, е необходимо да се извърши реално измерване. В случай че установените стойности на силата на откъсване не са достатъчни за Вас, тъй като не съответстват на посочените стойности, можете да се възползвате от възможността за гарантирано връщане в рамките на 30 дни при условията, посочени тук: https://e-shop.magsy.bg/vozvrat-tovara/ и да закупите по-силен магнит. Тези 30 дни са предназначени само за тестване на стоката, след което продавачът може да откаже връщането.

16 други продукти от същата категория: